nursing; health; care; patients; wellness; disease; evidenced based practice

User Profile

Esperanza Javier

Bio Statement

Diyetisyenler, güvenilir sadece yaşam tarzı sürdürebilmek isteyen veya sağlıkla müteallik muayyen eş hedefe ulaşmayı amaçlayan insanlara, ihtiyaçlarına bakılırsa beslenme programı oluştururlar.

diyetisyen melek arslan